O Klastrze turystyki medycznej i uzdrowiskowej

Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej założony został 1 lipca 2013 roku przez Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan. Klaster jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni publicznych i niepublicznych i innych zainteresowanych podmiotów działających zgodnie z zakresem merytorycznym Klastra. Klaster działa na podstawie uchwalonego Regulaminu oraz umowy o współpracy pomiędzy Liderem Klastra o jego Członkami.

Ulotka Klastra:

                               

 

Celem Klastra jest promocja „turystyki medycznej i uzdrowiskowej w Polsce" oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw branży medycznej i uzdrowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim i innych regionach.

Liderem Klastra jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan i jako Lider Klastra prowadzi obsługę organizacyjną, administracyjną i finansową jego działalności.

 

Klaster realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizację grup doradczych i pozyskiwanie wymaganych ekspertyz.
 • Współpracę z Ośrodkami Badawczo-Rozwojowymi.
 • Rozpowszechnianie wiedzy wśród Członków Klastra o istocie turystyki medycznej i uzdrowiskowej.
 • Prowadzenie trwałej edukacji na potrzeby Członków Klastra, w szczególności edukację menadżerską, marketingową, a także zawodową personelu pomocniczego.
 • Wymianę wiedzy i doświadczeń poprzez organizowanie konferencji i szkoleń tematycznych z branży medycznej i uzdrowiskowej.
 • Wspólne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych wystawach i targach branżowych.
 • Wspomaganie współpracy wszystkich Członków Klastra na płaszczyźnie intelektualnej i ekonomicznej.
 • Wspólne zdobywanie certyfikatów uprawniających prowadzenie działalności z zakresu turystyki medycznej i uzdrowiskowej.
 • Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na projekty dla Członków klastra (projekty szkoleniowe, doradcze) oraz na funkcjonowanie klastra.
 • Promocję uczestników Klastra w celu pozyskania nowych kontaktów handlowych, klientów zagranicznych.
 • Wspieranie działalności gospodarczej i aktywności ekonomicznej swoich Członków z uwzględnieniem ich charakteru i specjalizacji w celu poprawy ich konkurencyjności.
 • Występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji zainteresowanych działalnością Klastra z postulatami, wnioskami, zapytaniami i opiniami dotyczącymi spraw związanych z branżą turystyka medyczna i uzdrowiskowa i marką „turystyka medyczna i uzdrowiskowa" w regionie.
 • Tworzenie oferty wiązanej dla uczestników Klastra (np. połączenie usług szpitali specjalistycznych z uzdrowiskami).
 • Tworzenie, aktualizowanie i udostępnianie swoim Członkom bazy danych w zakresie informacji handlowych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Realizację dla Członków Klastra analiz ekonomicznych, rynkowych, usług konsultingowych, informacji o trendach rynkowych, usług marketingowych.
 • Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele i zakres działania pozostają zbieżne z celami i działalnością Klastra.
 • Prowadzenie bazy danych dotyczącej branży turystyka medyczna i uzdrowiskowa.
 • Wydawanie materiałów informacyjnych Klastra.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Klastra TMiU zawiera Regulamin Klastra

 

Powrót do poprzedniej strony
-->
« sierpień 2019 »
PnWŚCzPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031