Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Regionalna Rada Dyrektorów Personalnych

 Spotkanie eksperckie poświęcone prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

18 października 2018 roku

Warszawa, Konfederacja Lewiatan,  ul. Zbyszka Cybulskiego 3

 

  

09:15 – 10:30 dyskusja z przedstawicielami resortu pracy nt. projektu rozporządzenia dot. dokumentacji pracowniczej,

 

10:30 – 11:30 e-akta oraz  e-ZLA (prezentacja przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

 

11:30 – 12:30 wewnętrzna dyskusja dot. prowadzenia dokumentacji, tematyka szersza niż zakres rozporządzenia, również kwestie związane z rozwiązywaniem umów o pracę.

 

***

 

 

Spotkanie Rady Dyrektorów Personalnych w Warszawie

21 września  2018 roku

Konfederacja Lewiatan,  ul. Zbyszka Cybulskiego 3 (sala Ogrodowa)

 

11.00 – 12:15  - plany wsparcia pracodawców przy wdrażaniu PPK – dyskusja z przedstawicielami Polskiego Funduszu Rozwoju

12.15 – 12.40   – doświadczenia w stosowaniu RODO – wątpliwości, wyzwania  

12.40 – 13:10 - podsumowanie prac legislacyjnych, w tym:

a)      projekt ustawy o rynku pracy – nowe rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i zatrudniania cudzoziemców,

b)     rozporządzenie ws. prowadzenia i przechowywania dokumentacji,

c)      zniesienie limitu 30-krotności  - możliwe scenariusze,

d)     zmiany w Kodeksie postepowania cywilnego

13:10  – 14:00  – zarządzenie rozwojem pracowników – dyskusja z zaproszonymi ekspertami

 

***
Trwają prace nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Do 4 czerwca zbieramy uwagi i opinie do projektu z dnia 24 maja. Projekt można przeczytać TUTAJ. Uwagi prosimy kierować na adres biuro@kpoplewiatan.pl 

 

główne zmiany/ przepisy:

 • Stworzenie powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.
 • Ustanowienie minimalnej wysokości składek do PPK, które będą finansowane przez podmiot zatrudniający i oszczędzającego w PPK w wysokości 2% po stronie osoby zatrudnionej oraz 1,5% po stronie zatrudniającego.
 • Rozszerzenie kręgu podmiotów mogących być instytucjami finansowymi - towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń.
 • Zmiana zasad składania oświadczeń w sprawach dotyczących PPK.
 • Doprecyzowanie wzajemnej relacji PPK a pracowniczych programów emerytalnych (PPE). PPE ma zwalniać z PPK po spełnieniu dwóch warunków: składka w wysokości co najmniej 3,5% oraz zaangażowanie co najmniej 50% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym.
 • Utrzymanie daty wejścia w życie nowych obowiązków dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób – 1 stycznia 2019 r.
 • Utrzymanie zasady dobrowolności uczestnictwa po stronie osoby zatrudnionej – pracodawcy będę informowali uczestnik.

 

Przedstawiony do konsultacji projekt stanowi poprawioną wersję projektu pierwotnie przedstawionego w marcu br. 

 
***
Ostatnie spotkanie Rady dotyczyło RODO. Poprowadziła je mec. Alicja Połczyńska-Łagoda. 
 

poniedziałek 19 marca od godz. 13.00

sala narad na I piętrze Banku Spółdzielczego w Toruniu przy ul. Lelewela 33

 

Udział bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

 

W celu optymalnego doboru tematyki prosimy osoby zgłaszające się na spotkanie o wskazanie stanu ich wiedzy o RODO oraz poziomu zaawansowania wdrażania rozporządzenie w ich firmach. Odpowiednie pytania zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez GIODO materiałami dotyczącymi RODO:

 

Kontakt w sprawie spotkania: telefoniczny (733 027 175) lub mailowy (biuro@kpoplewiatan.pl).

 

***

Ostatnie w 2017 roku spotkanie Rady odbyło się 10 października. Zostało w całości poświęcone zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Poprowadzil je Jan Młynarczyk z Motomax sp. z o.o. i Fundacji Arkadia.

 

Udział wzięli zaproszeni goście: dyrektor WUP Artur Janas, dyrektor toruńskiego PUP Adam Horbulewicz, pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Osób Niepełnosprawnych Maria Dreszer, przedstawiciel Panstwowej Inspekcji Pracy Grzegorz Meler.

 

Kliknij, aby pobrać materiały ze spotkania:

 

***

Sierpniowe spotkanie Rady odbyło się z udziałem eksperta Konfederacji Lewiatan mec. Roberta Lisickiego,

 

Pobierz materiały ze spotkania.

 

Wśród tematów, które omawialiśmy, znalazły się m.in. 
 • pracownicze plany kapitałowe,
 • podsumowanie prac w pierwszym półroczu 2017 roku (zatrudnianie pracowników tymczasowych; wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek; e-zwolnienia chorobowe),
 • aktualne prace legislacyjne (zatrudnienie cudzoziemców – modyfikacja systemu oświadczeniowego; prezydencki projekt zmian w Kodeksie pracy; skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja).

główne zmiany/ przepisy:

 1. Stworzenie powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.
 2. Ustanowienie minimalnej wysokości składek do PPK, które będą finansowane przez podmiot zatrudniający i oszczędzającego w PPK w wysokości 2% po stronie osoby zatrudnionej oraz 1,5% po stronie zatrudniającego.
 3. Rozszerzenie kręgu podmiotów mogących być instytucjami finansowymi - towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń.
 4. Zmiana zasad składania oświadczeń w sprawach dotyczących PPK.
 5. Doprecyzowanie wzajemnej relacji PPK a pracowniczych programów emerytalnych (PPE). PPE ma zwalniać z PPK po spełnieniu dwóch warunków: składka w wysokości co najmniej 3,5% oraz zaangażowanie co najmniej 50% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym.
 6. Utrzymanie daty wejścia w życie nowych obowiązków dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób – 1 stycznia 2019 r.
 7. Utrzymanie zasady dobrowolności uczestnictwa po stronie osoby zatrudnionej – pracodawcy będę informowali uczestnik.

Przedstawiony do konsultacji projekt stanowi poprawioną wersję projektu pierwotnie przedstawionego w marcu br.

termin zgłoszenia uwag: 4 czerwca 2018

ekspert KL prowadzący konsultacje: Robert Lisicki

Powrót do poprzedniej strony
-->